Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα της ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικών παραγγελιών στους χρήστες/πελάτες της, λειτουργώντας σαν b2b και παρέχει τις υπηρεσίες της με την αποδοχή, από πλευράς των χρηστών, των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Εφόσον πραγματοποιήσετε παραγγελίες μέσω της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε αυτομάτως αυτούς τους όρους.

Παρακαλούμε όπως τους αναγνώσετε προσεκτικά, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές θα πραγματοποιούνται δίχως προειδοποίηση προς τους χρήστες.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ και αποστέλλετε παραγγελίες ή ηλεκτρονικά μηνύματα (email), αυτομάτως αποδέχεστε το δικαίωμα της εταιρείας , κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο ή κατ’ ανάγκην τηλεφωνικά. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι η ηλεκτρονική επικοινωνία και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτής, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και τους κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών υπό γραπτή μορφή.

Η αποστολή της παραγγελίας σας μπορεί να πραγματοποιηθεί:

  • μέσω email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: info@dexiotita.gr, ή στις απευθείας διευθύνσεις email των πωλητών μας.
  • χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας και το σύστημα ηλεκτρονικής παραγγελίας μέσα από την ιστοσελίδα dexiotita.gr, μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών στα τηλέφωνα: +30 6945554988

ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή και ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία μας για τυχόν απώλεια ή καταστροφή τους κατά την μεταφορά αυτών. Η ασφάλιση των εμπορευμάτων μπορεί να γίνει μόνον μετά από γραπτό αίτημα και με χρέωση του αγοραστή. Η αποστολή των εμπορευμάτων στην γίνεται με τα μεταφορικά μέσα των ELTA.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα το καθένα ξεχωριστά και με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην υποστούν ζημιά κατά την μεταφορά τους. Προϊόντα που αποστέλλονται χωρίς  μια τυπική συσκευασία όπου να τα προστατεύει, δεν θα γίνονται δεκτά.

  1. Το κόστος αποστολής των εμπορευμάτων βαρύνει τον πελάτη, εφόσον χρησιμοποιηθεί μεταφορική εταιρεία.
  2. Τα εμπορεύματα που είναι προς επιστροφή για έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, θα πρέπει:
  • να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και στην αρχική τους συσκευασία,
  • να μην υπάρχουν κολλημένα αυτοκόλλητα (π.χ. τιμές κ.λπ.) πάνω σε αυτά ή στη συσκευασία τους και
  • κατά τη μεταφορά τους, θα πρέπει αυτά να συσκευαστούν σε ξεχωριστή συσκευασία (κούτα) ώστε να μην υποστούν ζημιά.
  1. Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου αγοράς των επιστρεφόμενων προϊόντων.
  2. Τα ελαττωματικά προϊόντα δεν γίνονται δεκτά προς έκδοση πιστωτικού τιμολογίου. Επισκευάζονται ή αντικαθίστανται με νέα, εφόσον βρίσκονται εντός εγγύησης.
  3. Επιστροφές προϊόντων δεν γίνονται δεκτές εάν αυτά έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά τους από τη μεταφορική εταιρεία.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ, όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα, και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται η συλλογή και χρήση καταλόγων προϊόντων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών, οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ και των περιεχομένων αυτής, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ. Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, τα κείμενα, τα γραφικά, οι επιλογές και οι ρυθμίσεις αυτής είναι ιδιοκτησία της ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ και φέρει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Η ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ παρέχει στους χρήστες της περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας dexiotita.gr, για την ενημέρωσή τους, την τοποθέτηση παραγγελιών και την επικοινωνία με την εταιρεία.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα dexiotita.gr παρέχεται από την ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ “ως έχει” και “όπως είναι διαθέσιμη”. Η ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ δεν εγκρίνει καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη, τόσο για την λειτουργία της ιστοσελίδας όσο και για τις πληροφορίες, περιεχόμενο, υλικό ή προϊόντα που περιέχονται σε αυτή. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν στη χρήση αυτής με δική τους ευθύνη.

Η εταιρεία ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ δεν εγγυάται ότι στην ιστοσελίδα οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την ιστοσελίδα δεν εμπεριέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής όπου μπορούν να προκύψουν δια της χρήσης της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων των άμεσων, έμμεσων, τυχαίων, συμπτωματικών και επακόλουθων καταστροφών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας dexiotita.gr συμφωνούν αυτομάτως ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους. Σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και της ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ.  όπου αυτή τυχόν σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας  ή με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πωλούνται μέσω αυτής, θα πραγματοποιείται κατ’ αρχάς προσπάθεια η διαφωνία τούτη να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους  επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια.