Η «Δεξιότητα» (Όμιλος Προστασίας & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων) Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπική – dexiotita.gr

Η διοίκηση του Ομίλου Η Δεξιότητα είναι πενταμελής. Η Δεξιότητα δημιουργήθηκε λόγο των δύσκολων συνθηκών που βιώνει η Ελληνική Κοινωνία, σε μια προσπάθεια να σταθεί δίπλα στον Συνάνθρωπο που έχει ανάγκη.

Να τον φροντίσει ψυχικά, σωματικά και να τον στηρίξει να αναπτύξει τις δεξιότητες του έτσι ώστε να επανενταχτεί στην αγορά εργασίας και να συνεχίσει να ζει με αξιοπρέπεια.

Στη Δεξιότητα Πανελλήνιο Όμιλο για την Προστασία & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, η Εκπαίδευση, η Απασχόληση, το ξετύλιγμα των Ταλέντων και η Ενεργοποίηση του ίδιου του ατόμου, λειτουργεί ως προληπτική ή αγχολυτική δραστηριότητα, και πολλές φορές ως θεραπευτική αγωγή, ενώ η ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα στο κέντρο της Δεξιότητας, ανοίγει στις περισσότερες φορές επαγγελματικούς ορίζοντες αφού εξελίσσονται οι δεξιότητες δημιουργώντας πρωτότυπα επαγγέλματα.

Η Δεξιότητα έχει αγκαλιάσει και στηρίζει οικογένειες ανέργων, άστεγους, συνανθρώπους μας της τρίτης ηλικίας, έφηβους, παιδιά και γυναίκες, αλλά και ανθρώπους με ειδικές ικανότητες, δίνοντάς τους την δυνατότητα, να ξεπεράσουν τις όποιες δυσκολίες με τις δικές τους δυνάμεις.

Σκοποί της Δεξιότητας: Η ανοιχτή προστασία ανθρώπων με την συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Ομίλου. Φαινόμενα των καιρών μας όπως η «κατάθλιψη», κάνουν επιτακτική την ανάγκη προστασίας και παραμονής των ανθρώπων σε ένα δικό τους χώρο, ακόμη και σε περιπτώσεις αστέγων αλλά και ΑΜΕΑ.

Κάθε προσπάθεια, για την ένταξη των ανθρώπων στην παραγωγική διαδικασία με την ίδρυση προστατευόμενων εργαστηρίων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων εκείνων που δεν δύνανται να ενταχθούν στην ελεύθερη αγορά εργασίας, ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν απασχόληση ανεξαρτήτου ηλικίας, να διατηρούν την αυτονομία τους.

Στη Δεξιότητα Πανελλήνιο Όμιλο για την Προστασία &Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, η απασχόληση, το ξετύλιγμα των ταλέντων, η ενεργοποίηση του ίδιου του ατόμου, λειτουργεί ως προληπτική ή αγχολυτική δραστηριότητα, και πολλές φορές ως θεραπευτική αγωγή, ενώ η ανάπτυξη δεξιοτήτων ανοίγει στις περισσότερες φορές επαγγελματικούς ορίζοντες αφού εξελίσσονται οι δεξιότητες δημιουργώντας πρωτότυπα επαγγέλματα που μπορούν υποστηριχτούν μέσω Προγραμμάτων.

Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αναλφαβητισμού είναι ο απώτερος σκοπός του Ομίλου Η Δεξιότητα δίνοντας την δυνατότητα στον άνθρωπο να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες με τις δικές του δεξιότητες..

Accessibility Toolbar