Απογραφή Δράσεων της Δεξιότητας για το έτος 2016

Η Δεξιότητα Όμιλος Προστασίας & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων είναι ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ.

Αναγνωρισμένη από το Κράτος με υπουργική απόφαση Π2Γ/οικ.59633/ΦΕΚ 1310/Β/16-6-2011 με Εθνικό Αριθμό Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Accessibility Toolbar