Τρόφιμα στο Δήμο Πεντέλης από τη ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ

Μετά από τις επιτυχημένες εκδηλώσεις που πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με τον Δήμο…